Vedtægtsændringer godkendt

Ændringerne i grundejerforeningens vedtægter nu endeligt godkendt

På den ekstraordinære generalforsamling den 30.november 2022, der blev afholdt i henhold til vedtægternes § 16, stk. 4, blev forslaget om ændring i foreningens vedtægter endelig godkendt. I alt 11 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget blev enstemmigt godkendt.

Referat af generalforsamlingen er under udarbejdelse og vil efter underskrivelse heraf af dirigent og bestyrelsen blive udsendt til medlemmerne pr. e-mail samt offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Vedtægterne med de nu vedtagne ændringer vil ligeledes snarest blive udsendt til medlemmerne og offentliggjort på hjemmesiden.

Karrebæksminde, den 1.december 2022

p.b.v.
Christian v. Benzon
kasserer