Til alle grundejere på Mikkelhøj (juni 2023)

Grundejerbestyrelsen har 19 juni været på den årlige besigtigelsestur i hele vores område.

Det er bestyrelsens pligt at håndhæve de to deklarationer som er gældende.

På vores Mikkelhøjtur kunne vi konstaterer, at der generelt tages fint hånd om at holde fællesarealerne, det vil vi gerne kvitterer for. Vi har også, med tilfredshed, set den nye “vilde have” for enden af den kommunale forbindingsvej.
Vi vil gerne opfordre alle til at ansøge 50.000kr puljen, hvis man kommer på idéer til forskønnelse på stikvejene.

Det er snart tid til at klippe hække og buske i skellene, derfor skal vi kraftigt opfordre til at der klippes ind til skel, ikke mindst de hække der er støder op til den lange sti.
Ligeledes skal vi opfordre til at fællesparkeringer og græsarealer ikke bruges til permanente trailerparkeringer.

På generalforsamlingen i november vil trailerparkeringen på fællesarealer blive taget op.

Hos enkelte grundejere er hækkene blevet meget brede, dette kan give gener for forbipasserende primært ved bommene på den lange sti.
Vi giver disse grundejere særskilt mail om problemstillingen. Et par andre grundejere vil også modtage en mail vedr andre særlige forhold.

Vh bestyrelsen