Grundejerforeningskontingent

Betaling af grundejerforeningskontingent for 2022

Indbetalingskort til brug for betaling af grundejerforeningskontingent for 2022 på 1.000 kr. er nu på vej ud til grundejerne. Frist for rettidig betaling er den 28.februar 2022.

Selv om grundejeren tidligere har været tilmeldt BetalingsService (BS) med henblik på automatisk betaling af grundejerforeningskontingent, skal hver enkelt grundejer dog selv foretage fornyet tilmelding af kontingentbetalingen i bank/sparekasse (eller på netbank). Dette skyldes, at der i mere end 15 måneder ikke har været opkrævet kontingent og at en tidligere tilmelding derfor af BS er slettet automatisk. Oplysninger til brug for fornyet BS-tilmelding vil fremgå af indbetalingskortet.

Tidligere kasserer Bodil Wissing har været behjælpelig med sørge for at alle grundejerforeningens medlemmer – nye som gamle – er blevet registreret, så der kan udsendes indbetalingskort.

Mikkelhøj, den 23.januar 2022

Christian v. Benzon
kasserer