Godkendt budget og årsregnskab

Budget 2023-24 og regnskab 2022-23, godkendt på generalforsamlingen 20/11-2023, kan ses under Mødereferater: https://mikkelhoj.dk/foreningen/moedereferater/

Til alle grundejere på Mikkelhøj (juni 2023)

Grundejerbestyrelsen har 19 juni været på den årlige besigtigelsestur i hele vores område. Det er bestyrelsens pligt at håndhæve de to deklarationer som er gældende. På vores Mikkelhøjtur kunne vi konstaterer, at der generelt tages fint hånd om at holde … Læs Mere

Vedtægter gældende fra 30/11-2022

Vedtægter vises herunder i pdf-fremviser.Ved problemer med visning/læsning ken de ses/downloades fra siden “Deklaration og vedtægter”

Referat bestyrelsesmøde 22/2-2023

Referatet vises i pdf-fremviser.Ved problemer med visning/læsning kan det i stedet ses/downloades fra siden Mødereferater

Vedtægtsændringer godkendt

Ændringerne i grundejerforeningens vedtægter nu endeligt godkendt På den ekstraordinære generalforsamling den 30.november 2022, der blev afholdt i henhold til vedtægternes § 16, stk. 4, blev forslaget om ændring i foreningens vedtægter endelig godkendt. I alt 11 parceller var repræsenteret … Læs Mere

Referat bestyrelsesmøde 25/05-2022

Referatet vises i pdf-fremviser.Ved problemer med visning/læsning kan det i stedet ses/downloades fra siden Mødereferater